Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 -

Ανελέητο το κυνήγι της Εφορίας: Πώς θα γλιτώσετε από τις κατασχέσειςΜε μερικές πολύ απλές και καθόλα νόμιμες κινήσεις μπορούν οι φορολογούμενοι να γλιτώσουν από τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η εφορία εναντίον όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. 

Το κυριότερο μέτρο που λαμβάνει η εφορία είναι οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, όπως είναι τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, το εισόδημα από ενοίκια ή οι απαιτήσεις από πελάτες στις περιπτώσεις επαγγελματιών.

Οι κινήσεις που μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος είναι:

- Να δηλώσει σε ειδική εφαρμογή στο taxisnet έναν ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό. Ο φορολογούμενος δηλώνει τον IBAN και η εφορία αναλαμβάνει  να ενημερώσει την τράπεζα για το γεγονός ότι δηλώθηκε ο λογαριασμός ως ακατάσχετος προκειμένου να μην προχωρά σε δεσμεύσεις υπολοίπων έως το ακατάσχετο όριο.

Να σημειωθεί ότι σε έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνεται ως ακατάσχετος ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ. Τυχόν υπόλοιπο πάνω από αυτό το ποσό μπορεί να κατασχεθεί στο σύνολό του.

- Να προχωρήσει σε ρύθμιση τυχόν οφειλής του προς την εφορία, ειδικά αν αυτή ξεπερνά τα 500 ευρώ. Στις περιπτώσεις οφειλών άνω των 500 ευρώ είθισται οι εφορίες να ενεργοποιούν πιο εύκολα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Ο φορολογούμενος με απλή αίτηση στο taxisnet μπορεί να ρυθμίσει σε έως 12 μηνιαίες δόσεις ή 24 αν πρόκειται για οφειλή που έχει προκύψει από κάποιον έκτακτο φόρο (π.χ. φόρο κληρονομιάς).

- Ο φορολογούμενος μπορεί να προχωρήσει σε ρύθμιση ακόμη και αν αυτή δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Αυτό γίνεται μόνο με επίσκεψη στην εφορία και υποβολή χειρόγραφης αίτησης ρύθμισης της οφειλής.

Η επιλογή αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη εφόσον ο φορολογούμενος έχει ήδη ρυθμίσει κάποια παλαιότερη οφειλή του με άλλη ρύθμιση, όπως για παράδειγμα τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

- Από τους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση υπολοίπου έως 50 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος μπορεί, εφόσον έχει πολλαπλούς λογαριασμούς, να μοιράσει σε αυτούς ποσά έως 50 ευρώ προκειμένου να τα προστατεύσει από την κατάσχεση

Να σημειωθεί ότι για μισθό ή σύνταξη ισχύει ακατάσχετο όριο 1.000 ευρώ. Για το τμήμα του μισθού ή σύνταξης από 1.000 έως 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 50% ενώ το τμήμα πάνω από τα 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί στο σύνολό του.

Για παράδειγμα από έναν μισθωτό των 1.300 ευρώ μπορούν να κατασχεθούν 150 ευρώ μηνιαίως ενώ από μισθωτό των 2.000 ευρώ μπορούν να κατασχεθούν 750 ευρώ μηνιαίως.