Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 -

Αλαλούμ με τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα: Ακόμα δεν ξέρουν τι πρέπει να αγοράζουμε με κάρτες και τι να κάνουμε τις χάρτινες αποδείξειςΤον Φεβρουάριο- και αν όλα πάνε καλά -θα ξεκινήσει να φτιάχνεται η εφαρμογή του taxis για τις πληρωμές με κάρτες από τους πολίτες.

Και αυτό γιατί πρώτα πρέπει να βγουν υπουργικές αποφάσεις και μετά να ξεκινήσει σε συνεργασία με τις τράπεζες και χωρίς να είναι ακόμα σαφές, αν θα απαιτηθούν μία ή όλες οι προβλεπόμενες Υπουργικές Αποφάσεις.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών οι πρώτες υπογραφές θα πέσουν εντός του Ιανουαρίου κι αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, αν κρίνει κανείς από τον απίστευτο όγκο των απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων και των τεχνικών ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν, είναι ορατό το ενδεχόμενο να αποδειχθεί υπεραισιόδοξο και αυτό το σενάριο.

Πόσες και ποιες Αποφάσεις απαιτούνται για να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις

1.Αυτή που θα ορίζει τις προθεσμίες ανά Κωδικό Δραστηριότητας για την υποχρεωτική εγκατάσταση POS, τις διαδικασίες δήλωσης των επαγγελματικών λογαριασμών, τις κυρώσεις, τις αρμόδιες Αρχές, τα μέσα προσφυγής και δικαστικής προστασίας

2.Αυτή που θα ρυθμίζει τα θέματα ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμων για όσους επιτηδευματίες δεν ενημερώνουν επαρκώς τους καταναλωτές ότι αποδέχονται κάρτες

3.Αυτή που θα ορίζει το ακριβές περιεχόμενο των στοιχείων που πρέπει να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, τη διαδικασία και την περιοδικότητα αποστολής αυτών των στοιχείων, καθώς και τις κυρώσεις για τους παραβάτες.

4.Αυτή που θα καθορίζει τις εξαιρούμενες δαπάνες για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου (π.χ. θα είναι ή δεν θα είναι οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ) και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5.Η απόφαση του ΓΓΔΕ που θα ορίζει τη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

6.Αυτή που θα ορίζει τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για τις ιατρικές δαπάνες, προκειμένου αυτές να υπολογίζονται στην προβλεπόμενη μείωση φόρου.

7.Αυτή που θα ορίζει και θα ρυθμίζει όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια της διαβίβασης και επεξεργασίας των στοιχείων των συναλλαγών, από τις τράπεζες προς τη ΓΓΔΕ

8.Αυτή που θα ρυθμίζει οποιοδήποτε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το πρόγραμμα κληρώσεων (λοταρίες), όπως ενδεικτικά η διάρκεια του προγράμματος, η διαδικασία και η συχνότητα των κληρώσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία συμμετοχής, τα μέσα καταχώρισης των συναλλαγών που συμμετέχουν στις κληρώσεις, ο καθορισμός των χρηματικών ή και σε είδος βραβείων.

9.Αυτή που θα μπορεί να εξαιρεί από την απαγόρευση χρήσης μη-ταυτοποιημένων και μη-ονομαστικοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών, δραστηριότητες δικαιούχων που κατηγοριοποιούνται σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, και οι οποίες δεν παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

10.Αυτή που θα καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με την χρήση υπηρεσιών των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

11.Η απόφαση του ΓΓΔΕ που θα ρυθμίζει τα θέματα που ανακύπτουν από τεχνικά προβλήματα π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, που καθιστούν αναγκαία την έκδοση χειρόγραφων παραστατικών λιανικής πώλησης.

12.Πάντως είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν και δεκάδες διευκρινιστικές εγκύκλιοι, καθώς ακόμα κι εκεί που δεν προβλέπεται έκδοση Απόφασης, υπάρχουν «γκρίζες» ζώνες όπως για παράδειγμα το αν ο κωδικός του Ε1 που θα αποτυπώνονται οι ηλεκτρονικές δαπάνες/πληρωμές θα είναι ένας και μοναδικός- όπως συνέβαινε με τον 049 με επιμερισμό μεταξύ των συζύγων βάσει εισοδήματος- ή θα υπάρχουν πλέον ξεχωριστοί κωδικοί!