Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 -

Αγωνία για τους καθηγητές ειδικοτήτων: Την Πέμπτη εκδικάζεται η προσφυγή τους στο ΣτΕΤην Πέμπτη 8 Ιουνίου εκδικάζεται ενώπιον της Γ' Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή εκατοντάδων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Με την Υπουργική Απόφαση για τον ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου, που εφαρμόστηκε πριν από έναν χρόνο, επί υπουργίας Νίκου Φίλη, περικόπηκαν ώρες από μαθήματα όπως η Μουσική, η Φυσική Αγωγή, τα Αγγλικά, η Πληροφορική, ενώ καταργήθηκε εντελώς και δίχως κανένα επιστημονικό και παιδαγωγικό κριτήριο το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής από τις τάξεις Ε' και ΣΤ'. 

Η διδασκαλία, δε, των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής (Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική), της Φυσικής Αγωγής, ακόμη και της Πληροφορικής, με την ίδια Απόφαση, δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στις αντίστοιχες ειδικότητες, συγκεκριμένα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70 (δασκάλους). 

Ως συνέπεια της Απόφασης, άλλοι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων έμειναν άνεργοι, άλλοι βρέθηκαν πολύ μακριά από τους τόπους συμφερόντων τους, ενώ άλλοι τοποθετήθηκαν σε τέσσερα, πέντε ή και έξι σχολεία! Ο ενιαίος τύπος δημοτικού σχολείου, δε, μόνο ενιαίος δεν είναι: σε άλλα σχολεία τα παιδιά διδάσκονται τα μαθήματα αυτά από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς, αλλού από εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες ειδικότητες και αλλού καθόλου.

Παρ' όλες τις προσπάθειες και τις εκκλήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας να αλλάξει το καθεστώς που διαμορφώθηκε με την Απόφαση Φίλη, τα δεδομένα παραμένουν ακριβώς τα ίδια και στον προγραμματισμό της ερχόμενης σχολικής χρονιάς -έχει ήδη σταλεί, μάλιστα, σε όλα τα σχολεία, εγκύκλιος που περιλαμβάνει ως είχε την παράγραφο που αφορά στη δυνατότητα ανάθεσης των μαθημάτων ειδικοτήτων!

Για τους λόγους αυτούς, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων προσέφυγαν ενάντια στη συγκεκριμένη Απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διεκδικώντας την προστασία τόσο των εργασιακών τους δικαιωμάτων, όσο και των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών, που βάλλονται με τον πλέον αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό τρόπο. 

 

Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής

Ενδεικτικά, για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, υπολογίζεται ότι μόνο το 60% του μαθητικού πληθυσμού της χώρας έχει τη δυνατότητα να το διδαχθεί από τους εξειδικευμένους θεατρολόγους και ηθοποιούς. Έτσι, δυστυχώς, καταρρίπτεται πολύ εύκολα ο ισχυρισμός του υπουργείου Παιδείας για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, αφού καταστρατηγείται καταφανώς η Αρχή της Ισότητας. 

Απορίας άξια, επίσης, είναι και η κατάργηση του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής από τις τάξεις Ε' και Στ'. Με ποια άραγε παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια; Με ποιους στόχους και βάσει ποιων γνωμοδοτήσεων; 

Οι προσφεύγοντες εκπαιδευτικοί κλάδου Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής δηλώνουν ότι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους και με κάθε νόμιμο τρόπο την κατάργηση της επίμαχης Υπουργικής Απόφασης.

Π.Ε.ΣΥ.Θ. (Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων): Στηρίζουμε την προσφυγή των συναδέλφων μας στο ΣτΕ

Καμία ανάθεση στα μαθήματα ειδικοτήτων - αποκλειστική διδασκαλία από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς

Ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. εκφράζει τη συμπαράστασή του στους εκατοντάδες συναδέλφους αναπληρωτές που έχουν προσφύγει δικαστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στη φετινή κλιμάκωση της απαράδεκτης τακτικής του υπουργείου να περικόπτει θέσεις εργασίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναθέτοντας τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής (Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική), της Φυσικής Αγωγής και της Πληροφορικής (με μια απλή πιστοποίηση Β2 επιπέδου) σε εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες ειδικότητες, συγκεκριμένα στους συναδέλφους του κλάδου ΠΕ 70 (δασκάλους). 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., μάλιστα, δεν περίμενε καν την απόφαση της δικαιοσύνης και προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου που εστάλη σε όλα τα σχολεία, η οποία εμπεριέχει ως είχε την περσινή παράγραφο που αφορά στη δυνατότητα ανάθεσης των εν λόγω μαθημάτων. 

Η ημερομηνία της εκδίκασης πλησιάζει: στις 8 Ιουνίου οι συνάδελφοί μας διεκδικούν τόσο το δικαίωμα στην εργασία αλλά κυρίως την ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και είναι βέβαιοι ότι οι δικαστικοί λειτουργοί θα κρίνουν με βάση το επιστημονικά και ηθικά ορθό, καθώς και το παιδαγωγικά ωφέλιμο για τους μαθητές όλων των δημόσιων σχολείων και όχι με βάση τις οικονομικές προτεραιότητες των κυβερνήσεων.

Η υποβάθμιση της Αισθητικής Αγωγής, ιδίως δε η κατάργηση της Θεατρικής Αγωγής από τις τάξεις Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού, αποτελεί συνέχεια μιας πολιτικής, που αντί να επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μέσω της βιωματικής γνώσης, της κοινωνικοποίησης και της αισθητικής καλλιέργειας, αδιαφορεί για τα τεράστια παιδαγωγικά οφέλη που αποκομίζει το παιδί με την επαφή με την τέχνη και τον ανθρώπινο πολιτισμό και καθιστά τη μορφωτική διαδικασία μια κουραστική και ψυχικά βλαπτική συσσώρευση συχνά άχρηστων πληροφοριών, επ' ωφελεία τελικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης και παραπαιδείας, σε βάρος των μαθητών και των γονιών τους. 

Η πολιτική αυτή που ασκείται τόσο από την τωρινή όσο και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να βρει αντίθετους όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την κοινωνία: η δωρεάν παιδεία αποτελεί στοιχειώδες και βασικό δικαίωμα για όλα τα παιδιά. Η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να σταματήσει αμέσως αυτή την άθλια πρακτική και, ανεξάρτητα από την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, να πάρει μέτρα για ενιαία, ολόπλευρη και δωρεάν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο, με πρόσληψη όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών ανά διδακτικό αντικείμενο, με όρους μόνιμης και σταθερής εργασίας και δημιουργία των αναγκαίων υποδομών.

Καλούμε όλο τον ελληνικό λαό να σταθεί στο πλάι των εκπαιδευτικών που παλεύουν για το δικαίωμα των παιδιών στην ουσιαστική και ολόπλευρη μόρφωση. Απαιτούμε την αποκλειστική διδασκαλία των μαθημάτων αυτών από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και προσλήψεις για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μαθητών.

«Ως προσφεύγουσα είμαι αισιόδοξη. Είναι μαζί μας το δίκαιο, το ηθικό και η παιδαγωγική. Πρέπει να γνωρίζεις 100, για να διδάξεις ένα. Δηλώνω πως ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις για την αναβάθμιση της τέχνης στα σχολεία και την αποκλειστικότητα της διδασκαλίας των μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής από τους αρμόδιους-αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων» δηλώνει σχετικά στο protothema.gr η πρόεδρος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων, Ανθή Κοντορούση.