Τρίτη 05 Μαρτίου 2024 -

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Ποιοι δικαιούνται 400 ευρώ το μήναΆμεση και πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για ένα εξάμηνο σε 13 δήμους της χώρας αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη και από τις αρχές του 2016 θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα.

Οπως γράφει και η Ναυτεμπορική το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που ζουν κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας και στοχεύει με τις τρεις του δράσεις αφενός στην άμεση κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσής τους και αφετέρου στην κοινωνική επανένταξή τους.

Οι τρεις άξονες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι οι εξής:

Εισοδηματική ενίσχυση
Ένταξη σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας
Προώθηση στις δράσεις (επαν) ένταξης στην εργασία
Τα κριτήρια για να το λάβει κάποιος

Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων για ένταξη στο πρόγραμμα κρίνεται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τεκμαρτά και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Το ετήσιο πραγματικό εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το κατώφλι εισοδήματος που αντιστοιχεί σε αυτήν. Το μόνο άτομο 200 ευρώ, το ζευγάρι 300 ευρώ και το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος με 100 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος με 50 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικο.

Οι εξαιρέσεις

Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή με εξαίρεση:

του 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και τα ποσά από πηγές κατάρτισης
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , αλληλεγγύης κλπ.
των επιδομάτων αναπηρίας, διατροφικό ΑΜΕΑ, επιμέλειας με δικαστική απόφαση.