Οι πληροφορίες λένε ότι ένα από τα υποψήφια πρόσωπα είναι ο πολίστας Αντώνης Βλοντάκης.