Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022 -

Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση 9% στα κέρδη προ φόρων για το α' τρίμηνοΑύξηση 9% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς στο α' τρίμηνο φθάνοντας στο επίπεδο των 263 εκατ. ευρώ. Παράλληλα τα οργανικά έσοδα (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 95% των καθαρών λειτουργικών εσόδων και αυξήθηκαν κατά 2% τριμηναίως.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €478 εκατ., αυξημένα κατά 3% έναντι του 4ου 3μηνου 2015, ευνοημένα από τον περιορισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν.3723/2008, τη μείωση της χρήσης του ELA και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο 2,81% από 2,69% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €74 εκατ. το 1ο 3μηνο 2016, επηρεασμένα από τις συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος (-1,3% ΑΕΠ στην Ελλάδα σε ετήσια βάση), εν αναμονή και της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του προγράμματοςοικονομικής προσαρμογής.

Τα συνολικά καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στο 1ο 3μηνο 2016 σε €581 εκατ, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €318 εκατ., μειωμένο κατά 3% σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2015.

«Με τη χθεσινή απόφαση του Εurogroup επιταχύνονται οι εξελίξεις για επαναφορά του τραπεζικού συστήματος σε μονιμότερη τροχιά σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας και η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, θα απελευθερώσουν πόρους για τη χρηματοδότηση υγιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα ενισχύσουν τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των ελληνικών επιχειρήσεων, θα συμβάλει από θέση ευθύνης στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της τράπεζας, Μ. Σάλλας.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος Σταύρος Λεκκάκος, τόνισε ότι «Η Τράπεζα Πειραιώς επέτυχε το 1ο 3μηνο 2016 ετήσια αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 9% στα €263 εκατ, καθώς τα καθαρά έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα, +2% ετησίως, ενώ το κόστος λειτουργίας υποχώρησε κατά 3%, με προοπτική περαιτέρω μείωσης μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού.

Το έξοδο προβλέψεων ως προς τα δάνεια εξομαλύνεται σταδιακά σε επίπεδο κάτω των 180 μονάδων βάσης, παράλληλα με την εξέλιξη των θεμελιωδών της ελληνικής οικονομίας. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €0,5 δισ., πορεία που είναι σύμφωνη με τον στόχο της Τράπεζας για το 2016 για σημαντική μείωση των NPLs κατά τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι η Πειραιώς εμφανίζει αρνητικό σχηματισμό νέων NPL για 1η φορά από την αρχή της κρίσης το 2008.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.03.16 ανήλθαν σε €10 δισ., ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διαμορφώθηκε στο 17,6%.

Ο στόχος κερδοφορίας για τον Όμιλο το 2016 είναι καθ' όλα επιτεύξιμος».