Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 -
Μέτριο

33 °C

Σήμερα, 19. Ιουλίου 2018

Τι μισθό παίρνουν οι δήμαρχοι;Σε πληθυσμιακά μικρότερους δήμους, 20.000 έως 100.000 κατοίκων η αμοιβή του δημάρχου ανέρχεται στα 3.420,00, του αντιδημάρχου στις 1.710,00 ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει μηνιαίως 720,00 ευρώ.