Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 -
Ξάστερος ουρανός

3 °C

Σήμερα, 26. Ιανουαρίου 2022

Τι αλλάζει στο Δημόσιο - Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμουΤην καθιέρωση αξιολόγησης του προσωπικού στο δημόσιο, αλλά και νέο σύστημα επιλογής των προϊσταμένων προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αναρτήθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο.

Με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται εθνικό μητρών στελεχών της δημόσιας διοίκησης για την κάλυψη διοικητικών θέσεων ευθύνης. Ειδικότερα μέσω του εθνικού μητρώου θα καλύπτονται οι θέσεις των γενικών και ειδικών γραμματέων καθώς και των Αναπληρωτών τους  σε Υπουργεία, σε ΝΠΠΔ και ΝΠΙΔ. 

Τα ανώτατα στελέχη διοίκησης  του δημοσίου (γενικοί,ειδικοί γραμματείς Υπουργείων, πρόεδροι, διοικητές και μέλη Δ.Σ Οργανισμών του δημοσίου), θα επιλέγονται στο εξής,σύμφωνα με διάταξη του σχεδίου νόμου, μέσω του εθνικού μητρώου στελεχών με τετραετή θητεία και δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 4 χρόνια.

Η κάλυψη των παραπάνω θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης θα γίνεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο,ανά Υπουργείο η εποπτευόμενους φορείς,Υπουργό.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα προέρχονται από το δημόσιο, θα πρέπει να είναι μόνιμοι η αορίστου χρόνου υπάλληλοι (Π.Ε) να κατέχουν το βαθμό Α και να λαμβάνουν, μέσω της αξιολόγησης, βαθμολογία μεγαλύτερη η ίση του 75 (με άριστα το 100) για δύο συνεχείς περιόδους.

Επίσης θα πρέπει να πληρούν εναλλακτικά τις εξής προϋποθέσεις:

  • Αναγνωρισμένο διδακτορικό 
  • Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
  • Μεταπτυχιακό 
  • Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης για 3 τουλάχιστον χρόνια 

Στην διαδικασία του διαγωνισμού,εκτός των υπαλλήλων του δημοσίου,θα μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ και ΤΕΙ, μέλη Ιδρυμάτων του Εξωτερικού,αλλά και προσωπικό ερευνητικών ιδρυμάτων..Οσοι καταλαμβάνουν τις θέσεις ευθύνης θα λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης συν επιμίσθιο.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ την αίτηση ενδιαφέροντος  ενώ η τελική επιλογή τους θα γίνει ,από ειδική επιτροπή.
Με το σχέδιο νόμου  καθιερώνεται η αξιολόγηση του προσωπικού στο δημόσιο ( με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς,ιερείς κλπ) η οποία θα βασίζεται στα τυπικά προσόντα,σε εκθέσεις αξιολόγησης προισταμένων και υφισταμένων, σε ψυχομετρικά test,αλλά και σε παρατηρήσεις πολιτών που θα κρίνουν το ποιόν της υπηρεσίας.

Οι τρεις από τους υπαλλήλους που θα αριστεύουν ανά τμήμα η διεύθυνση θα καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης με τα ανάλογα επιδόματα αλλά και πριμ ενώ όσοι συγκεντρώνουν χαμηλή βαθμολογία θα καλούνται σε σεμινάρια πρόσθετης διδασκαλίας.

Με άλλη διάταξη του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται οι διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων (Τμηματάρχες,διευθυντές,γενικοί διευθυντές). Η επιλογή τους θα γίνεται μέσω Ειδικών Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ( θα απαρτίζονται από μέλη του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη) ενώ ειδικά για τους γενικούς διευθυντές θεσπίζεται και συνέντευξη.