Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 -

Σε 6 δόσεις ο φόρος εισοδήματος. Όλες οι αλλαγέςΤο "πράσινο φως" έχουν λάβει στο υπουργείο Οικονομικών από τα τεχνικά κλιμάκια των "θεσμών" προκειμένου να προχωρήσουν σε μια αλλαγή που θα επηρεάσει τον χρόνο εξυπηρέτησης των φορολογικών υποχρεώσεων εκατομμυρίων φορολογουμένων.

Ο φόρος εισοδήματος θα αρχίσει να εξοφλείται από τους φορολογουμένους κατά τα πρότυπα του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή σε περισσότερες και σε μηνιαίες, αντί για διμηνιαίες, δόσεις.

Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι η εμπρόθεσμη είσπραξη του φόρου εισοδήματος εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους υπόλοιπους βασικούς φόρους που καλούνται να πληρώσουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 2017 παρουσίασε εισπραξιμότητα 67,86%, ενώ στους υπόλοιπους φόρους το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται πάνω από 75%. Με την παρέμβαση της αύξησης του αριθμού των δόσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το ποσοστό της εισπραξιμότητας.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων εξοφλείται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, και συγκεκριμένα έως το τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Με το νέο ημερολόγιο που έχει προτείνει το υπουργείο Οικονομικών και έγινε δεκτό από τους "θεσμούς", ο φόρος θα εξοφλείται σε έξι μηνιαίες δόσεις, και συγκεκριμένα έως το τέλος των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Παράδειγμα

Ένας φορολογούμενος καλείται με το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων να πληρώσει το ποσό των 4.500 ευρώ. Με το υφιστάμενο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου θα πρέπει να εξοφλήσει τη σχετική οφειλή σε τρεις διμηνιαίες δόσεις των 1.500 ευρώ η καθεμιά τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Όμως ο φόρος εισοδήματος δεν είναι η μοναδική φορολογική υποχρέωση που καλείται να εκπληρώσει. Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, ενώ πολλοί φορολογούμενοι ικανοποιούν κάθε μήνα και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως, για παράδειγμα, δόσεις για ρυθμίσεις παλαιότερων οφειλών, τακτοποίησης αυθαιρέτων, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, πληρωμή προστίμων κ.λπ.

Τον Σεπτέμβριο, λοιπόν, ο φορολογούμενος του παραδείγματος καλείται να πληρώσει 1.500 ευρώ για τον φόρο εισοδήματος, καθώς και δόση για τον ΕΝΦΙΑ αλλά και δόση για κάποια άλλη φορολογική οφειλή. Με το μοίρασμα του φόρου εισοδήματος σε έξι δόσεις των 750 ευρώ η καθεμιά, από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο, θα κληθεί να πληρώσει τον Σεπτέμβριο 750 ευρώ λιγότερα, ενώ τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, που ήταν πιο "χαλαροί" μήνες φορολογικά επειδή δεν υπήρχε δόση του φόρου εισοδήματος, θα εμφανιστεί μια νέα οφειλή 750 ευρώ που θα είναι πιο εύκολο να εξυπηρετηθεί.

"Πρόκειται για μια παρέμβαση που διευκολύνει τους φορολογουμένους και δεν συνάντησε αντιρρήσεις από τους "θεσμούς”, καθώς τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος εισπράττονται εντός του έτους εκτέλεσης του Προϋπολογισμού", λέει στο "Κεφάλαιο" αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών. "Αυτό που μένει είναι να κατατεθεί η σχετική διάταξη στη Βουλή, για να ισχύσει και τυπικά η αλλαγή. Υπάρχει χρόνος για αυτό, καθώς οι φορολογικές δηλώσεις ξεκινούν συνήθως να υποβάλλονται από τον Μάιο ή και λίγο νωρίτερα".

Οι αλλαγές

Στον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών υπάρχουν και άλλες αλλαγές στο πεδίο της φορολογίας. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

- Την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Η διαδικασία για τον ορισμό των νέων τιμών ζώνης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Οι νέες τιμές ζώνης θα πρέπει να έχουν οριστεί το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου.

- Την "επαναρρύθμιση" του ΕΝΦΙΑ. Μετά την ολοκλήρωση του ορισμού των νέων αντικειμενικών αξιών, θα πρέπει να γίνει η επικαιροποίηση του ΕΝΦΙΑ. Η μνημονιακή δέσμευση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση είναι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών να μην επηρεάσει το ποσό που εισπράττει κάθε χρόνο το Δημόσιο από τον ΕΝΦΙΑ. Πρόκειται για συνολική βεβαίωση ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

- Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεκμηρίων διαβίωσης. Στόχος της επανεξέτασης είναι να εντοπιστούν παράμετροι οι οποίες είναι αναποτελεσματικές στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.