Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 -
Μέτριο

17 °C

Σήμερα, 26. Οκτωβρίου 2021

Ψηφιακή κάρτα εργασίας για online ελέγχους ωραρίουΝέα δεδομένα στην αγορά εργασίας δημιουργεί το νομοσχέδιο που εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος θα καταθέσει στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.Επί της ουσίας δημιουργείται ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο με στόχο την καταπολέμηση της μαύρης και υποδηλωμένης εργασίας.Δίνεται δε η δυνατότητα στους ελεγκτές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο επιρρεπείς σε παραβάσεις εργοδότες.

Μία από τις σημαντικότερες διατάξεις του νέου νομοσχεδίου εισάγει τη «ψηφιακή κάρτα εργασίας», η οποία στην πραγματικότητα θα αποτελεί μια μεγάλη δεξαμενή πληροφοριών για τους ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου να εντοπίσουν τους εργοδότες που παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο προβλέπει, ότι οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους.

Και επιπρόσθετα το σύστημα αυτό «θα είναι άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Πιο αναλυτικά στη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρεται : «Η μέτρηση του χρόνου εργασίας του εργαζόμενου θα πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Έτσι, με τη χρήση της από τον εργαζόμενο θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ κάθε μεταβολή που αφορά στον χρόνο εργασίας του, όπως για παράδειγμα η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας και κάθε είδους άδεια».

Πλέον οι έλεγχοι θα γίνονται πιο εύκολα και πιο αξιόπιστα καθώς τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα διασταυρώνονται με τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη από την επιχείρηση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).

Είναι δε αξιοσημείωτο πως, μέσω του νέου μηχανισμού που δημιουργεί το υπουργείο Εργασίας θα είναι εφικτό να ελέγχονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην έδρα ή τα υποκαταστήματα μιας επιχείρησης, αλλά και αυτοί που βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Εξάλλου στη σχετική διάταξη, επισημαίνεται ακόμη ότι «το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αναβαθμίζεται, απλουστεύεται και μετεξελίσσεται ψηφιακά σε Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Εκεί, θα υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εποπτεία της αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα:

-η σύμβαση εργασίας και η αναγγελία πρόσληψης του εργαζομένου,

-κάθε τροποποίηση της σύμβασης εργασίας και η σχετική δήλωση μεταβολών στοιχείων της εργασιακής σχέσης του εργαζομένου με το έντυπο «Δήλωση Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» και ιδίως τα στοιχεία που σχετίζονται με μεταβολή αποδοχών, μετατροπή σύμβασης ορισμένου σε αορίστου χρόνου, μετατροπή μερικής-εκ περιτροπής σε πλήρη απασχόληση, αλλαγή ειδικότητας, μεταβολή προσώπου του εργοδότη, καθώς επίσης και

-η αναγγελία της λύσης της σύμβασης εργασίας (απόλυση ή οικειοθελής αποχώρηση ή λήξη συμφωνημένου χρόνου ή κοινή συμφωνία) που γίνεται με την υποβολή του εντύπου «Έντυπο λύσης της Σχέσης Εργασίας».