Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 -

Οριακή αύξηση του ελληνικού εμπορικού στόλουΟριακή αύξηση 0,1% σημείωσε η δύναµη του ελληνικού εµπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) τον Αύγουστο.

Το στοιχείο συγκρίνεται με την αντίστοιχη δύναμη τον Αύγουστο του 2015. Η αντίστοιχη σύγκριση του 2015, σε σχέση με το 2014 την ίδια  περίοδο, έδειχνε µείωση 1,7%.

Πλέον ο ελληνικός εμπορικός στόλος αριθμεί 1.838 πλοία.

Πρόκεται για στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όπου, επίσης, αναφέρεται ότι η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εµπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 44.407.616 κόρους τον Αύγουστο 2016 και παρουσίασε αύξηση 0,5% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2015, έναντι µείωσης 1,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.