Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 -
Μερική συννεφιά

2 °C

Σήμερα, 25. Ιανουαρίου 2022

ΟΑΕΔ: Πότε δεν χάνεται το επίδομα ανεργίας με περιστασιακή απασχόλησηΕγκύκλιο με την οποία δίνει διευκρινίσεις για το άρθρο 92 του ν. 4461/2017, με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα της περιστασιακής απασχόλησης των εγγεγραμμένων ανέργων εξέδωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με αφορμή το θέμα που ανέκυψε με τους εγγεγραμμένους ανέργους στον Οργανισμό.

Το εν λόγω άρθρο προβλέπει πως «άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που πραγματοποίησαν ως και 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον ΟΑΕΔ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι».

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ:

«Σε σκοπιµότητα ή σε πληµµελή ενηµέρωση, µπορεί να αποδώσει κανείς τα δηµοσιεύµατα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, σύµφωνα µε τα οποία οι επιδοτούµενοι άνεργοι χάνουν το επίδοµα ανεργίας, εφόσον απασχολούνται περιστασιακά (σποραδική απασχόληση).

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ µε κατηγορηµατικό τρόπο διαβεβαιώνει ότι συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή µε το νέο νοµικό καθεστώς (άρθρο 92 του νόµου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραµµένων ανέργων») διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας – µετά την ολοκλήρωση της σποραδικής απασχόλησης – για όσο διάστηµα αποµένει, έως την ολοκλήρωση του εγκριθέντος χρόνου επιδοτούµενης ανεργίας.

Τα δηµοσιεύµατα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αναφέρουν ότι το επίδοµα χάνεται ακόµη και µε την πραγµατοποίηση ενός ηµεροµισθίου από τον επιδοτούµενο άνεργο. Στην πραγµατικότητα όµως, κανένα δικαίωµα στην επιδότηση ανεργίας δεν χάνεται για τον άνεργο που απασχολείται περιστασιακά. Η επιδότηση αναστέλλεται και µε νέα αίτηση του δικαιούχου επανέρχεται µε την ολοκλήρωση της περιστασιακής του απασχόλησης.

Κάτι ανάλογο συνέβαινε και µε το προηγούµενο καθεστώς, µε την εξής ουσιαστική διαφορά: η αµοιβή για τις ηµέρες εργασίας που µεσολαβούν εντός του χρόνου επιδοτούµενης ανεργίας, συµψηφιζόταν µε το καταβαλλόµενο επίδοµα. Το νέο καθεστώς είναι σαφώς ευνοϊκότερο για τον άνεργο, καθώς και ο χρόνος επιδοτούµενης ανεργίας παρατείνεται (για διάστηµα αντίστοιχο µε την περιστασιακή απασχόληση) και η αµοιβή της εργασίας του δεν συµψηφίζεται µε το ποσό της επιδότησης.

Αναλυτικά το νέο σύστηµα για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραµµένων ανέργων», το οποίο έχει τεθεί σε εφαρµογή µε σχετική εγκύκλιο της διοίκησης του ΟΑΕΔ, έχει τα εξής πλεονεκτήµατα:

Σε ό,τι αφορά τους επιδοτούµενους ανέργους που κατά τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας τους πραγµατοποιούν ορισµένες ηµέρες εργασίας, µε την έναρξη της εργασίας τους, επέρχεται – αυτοµατοποιηµένα – η αναστολή της επιδότησης ανεργίας τους και πιστώνεται το αναλογούν - έως την έναρξη της εργασίας - επίδοµα στον λογαριασµό του επιδοτούµενου. Στη συνέχεια µε την καταγγελία ή τη λήξη της σύµβασης (έστω κι αν πρόκειται για εργασία µιας ηµέρας), επαναχορηγείται – µετά από αίτηση του ανέργου - το υπόλοιπο της επιδότησής τους, χωρίς συµψηφισµό της αµοιβής του µε το επίδοµα ανεργίας, όπως συνέβαινε έως τώρα. Κατά συνέπεια, οι τακτικά επιδοτούµενοι άνεργοι, πλέον, διατηρούν το δικαίωµα να λάβουν το σύνολο των ηµερών της αρχικά εγκριθείσας επιδότησής τους. Επιπλέον, εφόσον δεν υπερβούν τα 70 ηµεροµίσθια ανά δωδεκάµηνο δεν µηδενίζει ο προηγούµενος σωρευµένος χρόνος ανεργίας που είχαν συγκεντρώσει ως την ηµέρα έναρξης της περιστασιακής εργασίας τους.

Σε ό,τι αφορά τους µη επιδοτούµενους ανέργους, µε την ίδια διάταξη (άρθρο 92 του ν.4461/2017) δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατοµµύριο (1.000.000) εγγεγραµµένους ανέργους, εκ των οποίων 550.000 είναι µακροχρόνια άνεργοι, να διατηρήσουν τον προηγούµενο σωρευµένο χρόνο ανεργίας και ως εκ τούτου την ιδιότητα του µακροχρόνια ανέργου, εφόσον απασχοληθούν µε περιστασιακή εργασία µέχρι και 70 ηµεροµισθίων ανά δωδεκάµηνο.

Τέλος, διατηρούν το δικαίωµα στις παροχές των µακροχρονίως ανέργων (επίδοµα, µοριοδότηση, διευκολύνσεις κλπ.)».

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1. Άνεργος εγγράφεται στο Μητρώο την 01.04.2013 και διατηρεί ενεργό δελτίο έως την 31.05.2017. Την 01.06.2017 διαγράφεται το δελτίο του, επειδή αναλαμβάνει εργασία όπου και απασχολείται για 5 μήνες, δηλαδή έως την 31.10.2017, πραγματοποιώντας συνολικά 50 ημέρες εργασίας. Την 07.11.2017 εγγράφεται στο Μητρώο και την 30.11.2017 αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Το 12μηνό του εκτείνεται κατά το διάστημα από 30.11.2016 έως 30.11.2017. Το αίτημά του γίνεται δεκτό καθώς:

ήταν εγγεγραμμένος άνεργος τόσο κατά την ημερομηνία έναρξης όσο και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μηνου,

κατά τη διάρκεια του 12μηνου έχει πραγματοποιήσει λιγότερες από 70 ημέρες ασφάλισης.

Στον ασφαλισμένο αναγνωρίζεται, π.χ. τη 02.12.2017 κατά την οποία εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος άνεργος, συνεχόμενος χρόνος ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2013 έως 02.12.2017, αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.06.2017 έως 31.10.2017, κατά το οποίο απασχολούνταν.

2.α. Εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο από την 01.04.2014 αναλαμβάνει εργασία την 01.04.2016 και διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του. Εργάζεται έως την 30.06.2016, οπότε λήγει η σύμβασή του, και την 01.07.2016 επανεγγράφεται στο Μητρώο. Κατά το διάστημα απασχόλησής του από 01.04.2016 έως 30.06.2016 έχουν βεβαιωθεί στον ατομικό λογαριασμό του 50 ημέρες ασφάλισης. Την 01.11.2016 συνάπτει σύμβαση μίας ημέρας, διαγράφεται το δελτίο του, και τη 02.11.2016 εγγράφεται εκ νέου στο Μητρώο. Την 01.04.2017, κατά την οποία παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος, αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Το 12μηνο αναφοράς ανατρέχει στο χρονικό διάστημα από 01.04.2016 έως 01.04.2017. Κατά την 01.04.2016, όμως, ο ασφαλισμένος δεν ήταν άνεργος, οπότε το αίτημά του δεν ικανοποιείται.

β. Ο ίδιος ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση την 31.03.2017. Το 12μηνο αναφοράς εκτείνεται από 31.03.2016 έως 31.03.2017. Στην περίπτωση αυτή καθώς και κατά την ημερομηνία έναρξης και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μήνου πληρούται η προϋπόθεση της εγγεγραμμένης ανεργίας, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην καταμέτρηση των ημερών ασφάλισης. Επειδή αυτές δεν υπερβαίνουν τις 70, το αίτημα ικανοποιείται και αναγνωρίζεται, π.χ. την 01.04.2017, συνεχόμενος χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2014 (ημερομηνία έκδοσης δελτίου έναρξης εξατομικευμένου 12μήνου) έως 01.04.2017 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης), αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.04.2016 έως 30.06.2016 και της 01.11.2016.

γ. Αν ο ίδιος ασφαλισμένος υπέβαλε την αίτησή του την 31.03.2017, αλλά κατά το διάστημα της απασχόλησής του από 01.04.2016 έως 30.06.2016 είχε πραγματοποιήσει 75 ημέρες ασφάλισης, δεν θα ενέπιπτε στη διάταξη του νόμου λόγω υπέρβασης των 70 ημερών και δεν θα αναγνωριζόταν συνεχόμενος χρόνος ανεργίας.

3. Εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο από την 01.04.2015 αναλαμβάνει εργασία την 01.04.2016 και διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του. Εργάζεται έως την 30.06.2016, οπότε λήγει η σύμβασή του. Κατά το διάστημα απασχόλησής του από 01.04.2016 έως 30.06.2016 έχουν βεβαιωθεί στον ατομικό λογαριασμό του 50 ημέρες ασφάλισης. Μολονότι μετά τη λήξη της σύμβασής του δεν εργάζεται εκ νέου, στο Μητρώο Ανέργων επανεγγράφεται αρκετά μεταγενέστερα από τη λήξη αυτής, π.χ. την 01.11.2016, και παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος έως την 31.03.2017, οπότε και αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Την 01.04.2017 το δελτίο του διαγράφεται λόγω ανάληψης εργασίας. Το 12μηνο του ασφαλισμένου εκτείνεται κατά την περίοδο από 31.03.2016 έως 31.03.2017. Το αίτημά του γίνεται δεκτό, καθώς:

- ήταν εγγεγραμμένος άνεργος τόσο κατά την ημερομηνία έναρξης όσο και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μήνου,

- η εγγεγραμμένη ανεργία του διεκόπη λόγω ανάληψης εργασίας,

- κατά τη διάρκεια του 12μηνου έχει πραγματοποιήσει λιγότερες από 70 ημέρες ασφάλισης.

Στον ασφαλισμένο αναγνωρίζεται την 01.04.2017 συνεχόμενος χρόνος ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2015 έως 31.03.2017 (προηγουμένη της διαγραφής του δελτίου), αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.04.2016 έως 31.10.2016 (από 01.04.2016 έως 30.06.2016 λόγω της απασχόλησης και από 01.07.2016 έως 31.10.2016 λόγω μη εγγεγραμμένης ανεργίας).