Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 -

Νέος τρόπος ενημέρωσης των γονέων για τις απουσίεςΑλλάζει προσεχώς η καθημερινότητα των μαθητών στα σχολεία καθώς, χθες, Πέμπτη ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γραβρόγλου παρουσίασε μια σειρά αλλαγών, που αφορούν στο προσδιορισμό της διαγωγής, αλλά και στον τρόπο που υπολογίζονται οι απουσίες.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο υπουργός, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών «της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής». Έτσι, σύμφωνα με την εφημερίδα «τα Νέα» οι χαρακτηρισμοί της διαγωγής τους δεν θα αναγράφονται στους τίτλους σπουδών τους.

Περί διαγωγής, οι μαθητές και θα μπορούν να λάβουν τους χαρακτηρισμούς: «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή». Δηλαδή:

«Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή ο οποίος τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.
«Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.
«Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή όταν «αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος».
Όπως αναφέρει η πρόταση του υπουργείου Παιδείας, «όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια​ υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος». Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται.

Αλλαγές στις απουσίες, ενημέρωση των γονιών μέσω… sms

Το υπουργείο επιχειρεί να εισάγει αλλαγές και στις απουσίες. Από φέτος θα καταργηθούν οι δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες, «καθώς όλες πρέπει να είναι σε γνώση του κηδεμόνα και ορίζονται όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί ένας μαθητής να απουσιάσει χωρίς να προσμετρώνται οι απουσίες του».

Επίσης, καταργείται η συγκέντρωση δικαιολογητικών και προβλέπεται επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων για κάθε ημέρα απουσίας του μαθητή και καθιερώνεται η ενημέρωση των γονιών - κηδεμόνων των μαθητών με ηλεκτρονικά μηνύματα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κινητό).

Καθιερώνεται ακόμη η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης τύπου Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού) και μαθημάτων επιλογής για την Α' τάξη Λυκείου, ομάδων προσανατολισμού ή τομέων για τη Β' τάξη και Κατευθύνσεων ή Ειδικότητας για τη Γ' τάξη (ανάλογα με τον τύπο Λυκείου).

Προτείνονται τέλος έπαινοι και επιβράβευση για κάθε πράξη που συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής ζωής.