Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 -

Έλεγχοι και συμψηφισμοί από το Δημόσιο ακόμα και για πληρωμές κάτω από 1.500 ευρώΑπό σαράντα κύματα θα περνάνε όσοι δικαιούνται χρήματα από το δημόσιο, ακόμα και αν πρόκειται να εισπράξουν «ψίχουλα».

Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κυρίου Γιώργου Χουλιαράκη ενεργοποιούνται διατάξεις του ν.4446 που ψήφισε η Βουλή τον Δεκέμβριο του 2016. Στις 25 σελίδες της, δίνει αναλυτικές οδηγίες σε όλους τους φορείς του δημοσίου για το πώς θα κάνουν στο εξής τις πληρωμές από όλους τους κρατικούς φορείς, προκειμένου να εγκριθούν ως νόμιμες.
 
Ανάμεσα στις μεγάλες ανατροπές που προκύπτουν, περιλαμβάνεται και ο ενδελεχής έλεγχος των δικαιούχων είσπραξης χρηματικών ενταλλμάτων από το δημόσιο, ακόμα και αν πρόκειται για μικροποσά.
 
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

- για ακαθάριστο (μικτό) ποσό  πάνω από 1.500 ευρώ ανά δικαιούχο,  δεν εξοφλείται κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής από το δημόσιο, χωρίς την ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας η οποία αναζητείται αυτεπάγγελτα.  Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση της σύνδεσης των ηλεκτρονικών συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών με του  Ε.Φ.Κ.Α.  η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να προσκομίζεται από τον ίδιο τον δικαιούχο. Για τον έλεγχο της ασφαλιστικής ενημερότητας θα δοθούν νεότερες οδηγίες

- κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, ακόμη και στις περιπτώσεις κάτω των 1.500 ευρώ κατά τις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, πρέπει να ελέγχεται αν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με χρέη του δικαιούχοι προς το δημόσιο. Εξαιρείται όμως κάθε ποσό που είναι ακατάσχετο ή δεν υπόκειται σε συμψηφισμό.

- η σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των δικαιούχων ληπτών των χρημάτων του εντάλματός, όταν υπάρχουν οφειλές, είναι: 1. Ελληνικό Δημόσιο, 2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί, 3. Κατάσχοντες/ εκδοχείς κατά χρονολογική σειρά πρωτοκόλλου της οικονομικής υπηρεσίας

Μετά θάνατον πάντως, σε περίπτωση που δικαιούχος της δαπάνης απεβίωσε, το χρηματικό ένταλμα εκδίδεται στο όνομα του θανόντα, εφόσον υφίστανται ενεργός ΑΦΜ και τραπεζικός λογαριασμός αυτού, πλην όμως η σχετική Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού παράγεται στο όνομα των κληρονόμων, εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του δημοσίου ως λήπτες του ποσού. Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης ενεργού ΑΦΜ και τραπεζικού λογαριασμού, εκδίδονται εντάλματα με δικαιούχο κάθε κληρονόμο χωριστά.