Σάββατο 13 Ιουλίου 2024 -

Εφορία: Τριάντα μυστικά για λιγότερο φόροΕκπτώσεις φόρου, κούρεμα τεκμηρίων, φοροαπαλλαγές, αμφισβήτηση τεκμαρτού εισοδήματος από τους επαγγελματίες, αλλά και παγίδες βρίσκονται πίσω από τους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης.

 

Με τη διαδικασία υποβολής των φοροδηλώσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη, «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τα 30 «κλειδιά» του εντύπου Ε1 που ξεφουσκώνουν το ραβασάκι της Εφορίας:

1. Νέοι επιτηδευματίες από 1/1/2021 και μετά

Κερδίζουν κούρεμα 50% στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή (4,5% από 9% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ) εφόσον συμπληρώσουν τον κωδικό 017-018 στο έντυπο Ε1. Επίσης όσοι δηλώσουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά, πληρώνουν μισή προκαταβολή φόρου (κωδικός 327-328).

2. Φιλοξενία

Τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους δεν επιβαρύνονται με το τεκμήριο κατοικίας. Το τεκμήριο επιβαρύνει τους γονείς.

3. Φοιτητική κατοικία

Η κατοικία που νοικιάζουν τα παιδιά – εξαρτώμενα μέλη που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής – δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα, ώστε να επιβαρύνεται εκείνος από το τεκμήριο.

4. Απαλλαγή από αποδείξεις

Τους κωδικούς 023-024 θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εμφανίσουν δαπάνες με ηλεκτρονικές αποδείξεις που καλύπτουν το 30% του εισοδήματός τους (π.χ. φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, κ.λπ.).

5. Ελεύθεροι επαγγελματίες

Όσοι αμφισβητούν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος συμπληρώνουν τους κωδικούς 443-444.

6. Τέλος επιτηδεύματος

Έχει μειωθεί στα 325 ευρώ από 650 ευρώ για τους επαγγελματίες που υπάγονται στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

7. «Ψαλίδι» 30% στα τεκμήρια διαβίωσης

Όσοι είναι 65 ετών στους κωδικούς 013-014 πρέπει να επιλέξουν πάνω στη λέξη ΝΑΙ.

8. Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»

Απαλλάσσονται από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και δικαιούνται έκπτωση φόρου εφόσον στους κωδικούς 019-020 επιλέγουν πάνω στη λέξη ΝΑΙ.

9. Έμποροι 62 ετών

Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο. Στους κωδικούς 027-028 θα πρέπει να επιλέξουν πάνω στη λέξη ΝΑΙ.

10. Ανείσπρακτα ενοίκια

Οι φορολογούμενοι, για να μη φορολογηθούν με συντελεστές 15%-45% για εισοδήματα από ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2023, θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί (κατατεθεί και κοινοποιηθεί) εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

11. Κάλυψη τεκμηρίων

Στους κωδικούς 781-782 δηλώνονται ποσά που καλύπτουν τεκμήρια (έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών).

12. Ανακαίνιση – επισκευή ακινήτων

Τους κωδικούς 627-628 συμπληρώνουν όσοι εντός του 2023 πλήρωσαν με ηλεκτρονικό χρήμα παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους. Κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 1.600 ευρώ.

13. Κενές κατοικίες

Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης για τις κενές και ημιτελείς κατοικίες. Δεν συμπληρώνονται στο Ε1 αλλά στο Ε2.

14. Έκπτωση στα εισοδήματα από ακίνητα

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές 15%-45%, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί από αυτά ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

15. Ανάλωση κεφαλαίου

Ο κωδικός 787-788 μπορεί να ακυρώσει τα τεκμήρια καθώς δηλώνεται η ανάλωση κεφαλαίου.

16. Έκπτωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Στους κωδικούς 001-002 επιλέξτε Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ.

17. Έκπτωση φόρου 3%

Η εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος έως 31 Ιουλίου 2024 οδηγεί σε έκπτωση φόρου 3%.

18. Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας

Η δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς παππούδες, γιαγιάδες και προς παιδιά, εγγόνια, είναι αφορολόγητη για τον φορολογούμενο που παραχωρεί την κατοικία. Σημειώστε ότι το τεκμήριο κατοικίας εφαρμόζεται και για τη δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία.

19. Δαπάνες με αποδείξεις

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματός τους με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικές πληρωμές (κάρτες, e-banking). Σε διαφορετική περίπτωση πληρώνουν έξτρα φόρο με συντελεστή 22% στις αποδείξεις που λείπουν.

20. Ανενεργά μπλοκάκια

Οι επιτηδευματίες γλιτώνουν από το τέλος επιτηδεύματος.

21. Επαγγελματίες που προχώρησαν σε προσλήψεις

Επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ που αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστο για τρεις μήνες απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.

22. Βοηθητικό προσωπικό

Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης για έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.

23. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Δηλώνεται υποχρεωτικά.

24. Σκάφος σε ακινησία

Δεν υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης.

25. Αγρότες

Μειωμένος κατά 50% είναι ο φόρος εισοδήματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες καθώς και για όσους ασκούν συμβολαιακή γεωργία. Θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί 035-036.

26. Κάτοικοι εξωτερικού

Δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια διαβίωσης στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή, ακόμα κι αν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

27. Αφορολόγητο ποσό

Ισχύει έκπτωση φόρου εισοδήματος 777 έως 1.340 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες χωρίς παιδιά ή με προστατευόμενα παιδιά.

28. Δήλωση με επιφύλαξη

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

29. Λάθη σε προσυμπληρωμένους κωδικούς

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης.

30. Οι δόσεις

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να πληρωθεί:

• σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις,

• σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα,

• σε έως 24 μηνιαίες έντοκες δόσεις με την πάγια ρύθμιση.