Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022 -

ΕΦΚΑ: Ποιοι μη μισθωτοί θα μείνουν χωρίς περίθαλψη από 1η ΙουνίουΠροειδοποίηση του ΕΦΚΑ στους μη μισθωτούς οφειλέτες να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, διαφορετικά από την 1η Ιουνίου δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αν δε καταβάλουν τουλάχιστον ένα μίνιμουμ ποσό ύψους 660-792 ευρώ.

  • Δεν έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.
  • Όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς το ΚΕΑΟ. Ωστόσο, από τους συνολικά 750.000, μόλις 200.000 εκτιμάται ότι έχουν ήδη καταφύγει στον ΕΦΚΑ για ρύθμιση. Υπάρχουν βέβαια και περίπου 300.000 κακοπληρωτές, που ούτως ή άλλως δεν πληρώνουν και κατά συνέπεια δεν έχουν ούτε τώρα κάλυψη.
  • Όσοι έχουν οφειλές αλλά έχουν καταβάλει εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, το ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.

Το ελάχιστο αυτό ποσό για την εξασφάλιση της ασφαλιστικής ικανότητας κυμαίνεται από 660 έως και 792 ευρώ. Το ποσό προκύπτει από το δωδεκαπλάσιο της μηνιαίας ασφαλιστικής κατηγορίας για παροχές σε είδος και σε χρήμα, την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.

Για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, οι εισφορές υγείας είναι 55 ευρώ τον μήνα και ο ΕΦΚΑ ζητεί 660 ευρώ προκειμένου να υπάρξει κάλυψη, ενώ για τις υπόλοιπες πέντε κατηγορίες η εισφορά υγείας σε είδος και σε χρήμα είναι της τάξης των 66 ευρώ ήτοι απαιτούνται 792 ευρώ για να έχουν οι μη μισθωτοί, για χρέη εντός του 2021, ιατροφαρμακευτική κάλυψη.