Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023 -

«Διπλά ένσημα» για Στρατιωτικούς! Πώς θα αναγνωρίσουν επιπλέον χρόνο υπηρεσίας


Οδηγίες για τη διαδικασία αναγνώρισης ως διπλάσιου του χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που αυτή η δυνατότητα προβλέπεται, δίνονται με νεότερη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), ξεκαθαρίζοντας ποιους αφορά και πώς μπορούν να αποκτήσουν «διπλά ένσημα».
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου, σε σχέση με την αναγνώριση, ως διπλάσιου, του χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών και των υπαλλήλων του Δημοσίου ισχύουν τα εξής:
 
1. Χρόνοι υπηρεσίας που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και δεν έχουν αναγνωριστεί ως διπλάσιοι δύνανται να αναγνωριστούν από τον στρατιωτικό ή τον πολιτικό υπάλληλο οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης, κατόπιν σχετικής αίτησης.
 
Για χρόνους υπηρεσίας που υπερβαίνουν την πενταετία (όπου αυτή αποτελεί ανώτατο όριο διπλασιασμού της υπηρεσίας) ή τα εξάμηνα πτητικών, των αλεξιπτωτιστών, των υποβρύχιων καταστροφέων και των εκκαθαριστών ναρκοπεδίων, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής εκείνων των χρονικών διαστημάτων που θα αναγνωριστούν, προκειμένου να διπλασιαστεί η υπηρεσία.
 
2. Για υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και για τις οποίες οι εν ενεργεία υπάλληλοι ήδη έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης του διπλάσιου χρόνου, με εισφορές υπολογιζόμενες επί των συντάξιμων αποδοχών τους, υφίστανται τα εξής:
 
α) Στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη με αποπληρωμή των δόσεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται -κατόπιν νεότερης αίτησης- να ζητήσουν τον επανυπολογισμό του ποσού της αναγνώρισης,
 
β) η διαδικασία επανυπολογισμού του ποσού αφορά το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έχει ζητήσει ο υπάλληλος με την αρχική αίτηση (τυχόν διαφορά που θα προκύψει από το ήδη καταβληθέν ποσό θα κατανεμηθεί ισομερώς στις εναπομείνασες δόσεις).
 
3. Για τους διορισμένους έως 30 Σεπτεμβρίου 1990 η αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών τόσο για υπηρεσίες παρασχεθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2017 όσο και για εκείνες που θα παρασχεθούν από 1η Ιανουάριου 2018 και εφεξής.
 
4. Οι υπηρεσίες των οποίων ο χρόνος υπολογίζεται στο διπλάσιο λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, προσαυξάνοντας αντίστοιχα τόσο τις συντάξιμες αποδοχές όσο και τον χρόνο ασφάλισης, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από 1η Ιανουάριου 2002 και εφεξής.
 
Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/05/2019