Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 -

Δημόσιο: Πέντε νέα πακέτα για 2.071 προσλήψειςΜε 2.071 μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν δήμοι, νοσοκομεία, ΚΕΘΕΑ, ΙΕΚ, Λιμενικό το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αιτήσεις τώρα γίνονται σε δήμους (275 θέσεις), νοσοκομεία (584 θέσεις), λοιπούς οργανισμούς και φορείς (342).

Τις μόνιμες θέσεις θα καλύψουν 91 άτομα, οι 968 θέσεις θα καλυφθούν από εποχικό προσωπικό και συμβασιούχους, οι 52 από επιστημονικό προσωπικό και τέλος 90 θέσεις θα καλύψουν υποψήφιοι στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

Οι ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι: διοικητικοί, τεχνίτες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, νοσηλευτές, γυμναστές, φύλακες, καθαριστές, κ.ά.

Παράλληλα με γοργούς ρυθμούς προχωρούν προχωρούν δύο ακόμα προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό.

Πρόκειται για 510 θέσεις διανομέων και υπαλλήλων εσωτερικής εκμετάλλευσης στα ΕΛΤΑ και 360 θέσεις εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

-Χρόνος ανεργίας

-Πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

-Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

-Εμπειρία.