Τρίτη 05 Ιουλίου 2022 -

Απογοητευμένοι οι μαθητές από τα μαθητικά συμβούλιαΟι μαθητές εμφανίζονται απογοητευμένοι από τον τρόπο λειτουργίας των μαθητικών συμβουλίων και την έλλειψη συνεργασίας με τους καθηγητές τους, αλλά και από την απουσία ψυχαγωγικών δράσεων στα σχολεία τους. Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη, στην οποία συμμετείχαν ανώνυμα, 37.488 μαθητές και μαθήτριες από 377 γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας. 

Όπως προκύπτει από αυτήν:

- Ένα 87% των μαθητών ζητούν να συνομιλούν τακτικά τα 15μελη μαθητικά συμβούλια με τον διευθυντή του σχολείου τους τα προβλήματα του σχολείου.

- Η πλειοψηφία των μαθητών (88%) συμφωνεί ότι οι μαθητικές κοινότητες χρειάζεται να ανανεωθούν και να υποστηριχθούν περισσότερο, καθώς μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της σχολικής ζωή. Ειδικότερα, το 41% συμφωνεί απόλυτα και το 47% συμφωνεί αρκετά.

- Να γίνονται αλλιώς οι εκλογές στα σχολεία! Στην πρόταση να μην γίνονται εκλογές για τα 15μελή μαθητικά συμβούλια των σχολείων και αντ’ αυτών να συμμετέχουν στο σχολικό μαθητικό συμβούλιο οι πρώτοι σε ψήφο από όλα τα τμήματα (άρα συγκρότηση του σχολικού μαθητικού συμβουλίου με τόσα μέλη όσα και τα τμήματα του σχολείου), το 60% των μαθητών απαντάει θετικά. Συμφωνεί απόλυτα το 27%, συμφωνεί αρκετά το 33%. Αντίθετα διαφωνεί αρκετά το 16%, απόλυτα το 13% και δεν έχει γνώμη/ δεν απάντησε το 11%.

- Το 37% των μαθητών συμφωνεί απόλυτα και το 42% αρκετά με το ότι για να λειτουργήσουν καλύτερα οι μαθητικές κοινότητες χρειάζεται να ορίζεται εκπαιδευτικός σε κάθε τμήμα, που θα έχει επιμορφωθεί κατάλληλα και θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη διαρκή συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα του τμήματος. 

- Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, δηλαδή το 87% αυτών (56% συμφωνούν απόλυτα και 31% αρκετά), είναι σύμφωνοι με την αφιέρωση τουλάχιστον μιας εκπαιδευτικής ώρας στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς για την πραγματοποίηση συζητήσεων στις τάξεις σχετικά με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. 

Η έρευνα έγινε τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ οι μαθητές έκαναν και τις δικές τους προτάσεις: 

- «Να γίνονται περισσότερα συμβούλια μέσα στο μήνα για να συζητιούνται πιο συχνά τα θέματα του σχολείου».

- «Τα συμβούλια να ζητούν τη γνώμη και των υπόλοιπων μαθητών και να μην αποφασίζουν μόνα τους».

- «Να υποστηρίζουν και να ενημερώνουν τους μαθητές οι καθηγητές και η διεύθυνση του σχολείου».

- «Οι καθηγητές να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιθυμίες των μαθητών και το αντίστροφο».

- «Θα ήταν καταπληκτικό αν μπορούσε το 15μελές κάθε σχολείου να έρθει σε επαφή με το υπουργείο Παιδείας και με τον τοπικό δήμαρχο για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και για την δημοσιοποιήσει πρωτότυπων ιδεών».

- «Θα ήταν καλό να συγκροτούνται ομάδες καλλιτεχνικής δημιουργίας, που δεν υπάρχουν».