Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 -

δάσηΣτΕ: Κατεδάφιση αυθαιρέτων μέσα σε δάση. Δεν απαιτείται κατάρτιση δασολογίου

Στην κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων μέσα σε δάση ή εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες είναι υποχρεωμένη να προχωρεί η Διοίκηση, αφού προηγουμένως κληθεί σε ακρόαση ο ενδιαφερόμενος.  Επιπλέον, δεν χρειάζεται να έχει προηγουμένως καταρτιστεί δασολόγιο ή δασικός χάρτης, προκειμένου να είναι νόμιμη η απομάκρυνση αυθαιρέτων κτισμάτων.