Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 -

Θεσσαλία3.000 φοιτητές που σιτίζονται στο ΑΤΕΙ Θεσσαλίας

Η Διοίκηση του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας συμφωνεί πως πρέπει να σιτίζονται όλοι οι φοιτητές του ΑΤΕΙ, οι οποίοι είναι 20.000 περίπου, με δεδομένη όμως την οικονομική συγκυρία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.