Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 -

γεωργοι



Οι νεολιθικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι προτιμούσαν το κρέας παρά το γάλα

Σε όλη τη βόρεια πλευρά της Μεσογείου από την Ανατολία έως την Ισπανία ήταν εξαπλωμένη η παραγωγή και η χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων, με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου η κτηνοτροφία έδινε έμφαση περισσότερο στο κρέας. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας διεθνούς επιστημονικής έρευνας με ελληνική συμμετοχή.



Ημερίδες για τους νέους γεωργούς από την Περιφέρεια Αττικής

Στην διοργάνωση τριών Ημερίδων με θέμα «Ενημέρωση για το Υπομέτρο ″Εγκατάσταση Νέων Γεωργών″ στην περιφέρεια Αττικής», προχωρά η ΠΑΤΤ ως εξής: