Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 -
Ξάστερος ουρανός

16 °C

Σήμερα, 27. Φεβρουαρίου 2021

Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης Πνευματικές δοκιμασίες ΘεοεγκατάλειψηΆγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: «Πνευματικές δοκιμασίες - Θεοεγκατάλειψη»

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης, κι όταν έχει πια προσελκυσθεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας.