Ξανθός: Δεν υπάρχουν ελλείψεις σε ογκολογικά φάρμακα