Βρίσκονται σε όλα τα σπίτια και δηλητηριάζει 60.000 παιδιά κάθε χρόνο! Προσοχή!