Τα αυτοάνοσα νοσήματα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας