Σύνδρομο Sjögren:Το αυτοάνοσο νόσημα που μπορεί να κρύβει η ανεξήγητη κόπωση