Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Προσοχή στα «απλά» πρώιμα συμπτώματα