ΠΟΥ-Covid-19: Είναι ακόμη δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση