Πώς να επιβιώσετε από καρδιακή προσβολή όταν είστε μόνοι;