Πίεση σε νεαρή ηλικία: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο για άνοια