Όταν το παιδί γίνεται απόμακρο κι έχει επιθετικές τάσεις κατά την εφηβεία