Όμικρον: Έγινε η πρώτη στον κόσμο μοριακή ανάλυση της πρωτεΐνης ακίδας