Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στη θρόμβωση