Οι τροφές που απαγορεύεται να καταναλωθούν μετά τη λήξη τους