Οι άνδρες 40-80 ετών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν μετά από επέμβαση από ότι οι γυναίκες