Οι 7 «κανόνες» που προστατεύουν ταυτόχρονα καρδιά και εγκέφαλό