Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εργάζεται χωρίς σταματημό για την πανδημία