«Το να απαρνηθούμε το κρέας θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια ζωές»