Μεσογειακή αναιμία: Για πρώτη φορά θεραπεύτηκε Έλληνας ασθενής