Μεγάλο εύρημα για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις από Έλληνα ερευνητή