Μακροβιότερες οι γυναίκες που ζουν σε σπίτια περιτριγυρισμένα από φυτά