Καρδιακή προσβολή: Το πρώιμο σημάδι ενός εμφράγματος που λίγοι ξέρουν