Κάλιο: Από ποιες θανατηφόρες ασθένειες προστατεύει. Ποιες τροφές να προτιμάτε