Η βραδυκαρδία δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου