Η ομιλία σε κλειστό χώρο μπορεί να εξαπλώσει τον κορωνοϊό όσο και ο βήχας