Η Αυστραλία πρώτη χώρα χωρίς καρκίνο τραχήλου της μήτρας