Εμβόλιο: Νέα πιθανή παρενέργεια αναγνωρίστηκε από τον EMA για τα AstraZeneca και Johnson & Johnson