Διαβήτης: Προσοχή σε πέντε περίεργα πρώιμα συμπτώματα