Ανοίγει η «βεντάλια» των χρήσεων γης με εντολή Τρόικας